• Banner 3
  • Banner 1
  • Banner 2

Hoạt động KHCN

Dự án sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ sản xuất hợp kim thiếc hàn không chì sử dụng trong lĩnh vực điện tử

Dự án sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ sản xuất hợp kim thiếc hàn không chì sử dụng trong lĩnh vực điện tử

Dự án sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ sản xuất hợp kim thiếc hàn không chì sử dụng trong lĩnh vực điện tử sẽ nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất một khối lượng sản phẩm để khẳng định công nghệ, làm cơ sở cho việc đầu tư dây truyền thiết bị sản xuất thiếc hàn không chì thay thế cho sản phẩm nhập khẩu, làm tiền đề cho việc nghiên cứu, chế tạo thiếc hàn không chì dạng kem phục vụ cho ngành công nghiệp điện - điện tử.

Trang tin Vimluki

Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên được công nhận đạt quy trình khai khoáng có trách nhiệm - RMAP

Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên được công nhận đạt quy trình khai khoáng có trách nhiệm - RMAP

Công ty đã phối hợp với Công ty PT UL International Indonesia thực hiện việc kiểm toán đánh giá sự tuân thủ Chính sách chuỗi cung ứng (Supply Chain Policy), trong qui trình khai thác, chế biến khoáng sản có trách nhiệm (Responsible Minerals Assurance Process - RMAP). Kết quả kiểm toán đã khẳng định, Công ty là nhà luyện kim tuân thủ theo qui trình RMAP và tên của Công ty cũng như mã số CID đã được công khai trên website của tổ chức Sáng kiến khai khoáng có trách nhiệm (Responsible Minerals Initiative - RMI).

Tin trong nước

Hiệp hội Titan Việt Nam: Hợp tác phát triển, chung tay vượt khó

Ngày 25/6 tại Hà Nội, Hiệp hội Titan Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Hợp tác phát triển, chung tay vượt khó”. Đại hội với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đến từ các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội cùng đại diện của các bộ, ngành: Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ và các tổ chức đối tác trong và ngoài nước.

Văn bản pháp lý
Số ký hiệu Ban hành Loại văn bản Tên văn bản
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
37/2016/TT-BCT 28/12/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
50/2014/TT-BCT 15/12/2014 Thông tư Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Thông tư Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
34/2009/TT-BTNMT 31/12/2009 Thông tư Thông tư quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Thông tư Thông tư quy về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản...
60/2010/QH12 17/11/2010 Luật Luật Khoáng sản
Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5