• 50 NAM_VML_GIF
Kính tôi hóa

Trang tin Vimluki

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, cả nước đang vui mừng phấn khởi mừng kỷ niệm 63 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tháng 5 năm 2017 càng có ý nghĩa hơn đối với tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim (VIMLUKI), khi Viện đã trải qua chặng đường 50 năm hình thành và phát triển (29/5/1967 - 29/5/2017).

Tin trong nước

Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV

Ngày 13-14 tháng 8 năm 2016, đoàn đại biểu của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim do TS. Đào Duy Anh - Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV được tổ chức tại thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An với chủ đề "Công nghiệp mỏ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Quốc tế và biến đổi khí hậu".

Văn bản pháp lý
Số ký hiệu Ban hành Loại văn bản Tên văn bản
37/2016/TT-BCT 28/12/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
50/2014/TT-BCT 15/12/2014 Thông tư Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Thông tư Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
34/2009/TT-BTNMT 31/12/2009 Thông tư Thông tư quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Thông tư Thông tư quy về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản...
60/2010/QH12 17/11/2010 Luật Luật Khoáng sản
55/2014/QH13 23/06/2014 Luật Luật Bảo vệ môi trường
Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5