• Phòng Công nghệ Luyện kim (B1)

Giới thiệu về phòng Công nghệ Luyện kim
Được hình thành và phát triển cùng Viện Luyện kim màu nay là Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim từ năm 1967, phòng Công nghệ Luyện kim (B1) được sáp nhập từ hai đơn vị: Phòng Nghiên cứu kim loại màu và Phòng Thiết kế Công nghệ Lò và Thiết bị luyện kim. Là một trong những phòng Công nghệ chính của Viện, trong gần 50 năm qua, phòng Công nghệ Luyện kim đã luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện giao phó.
Thông tin liên hệ:
          Phòng Công nghệ Luyện kim – Tầng 4 tòa nhà Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.
          Số điện thoại: 043.8438410
          Email: dohongnga78@gmail.com

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5