• Phòng TKTB và Năng lượng (B3)

a. Nghiên cứu, thiết kế kĩ thuật, thiết kế thi công (chế tạo) các loại thiết bị công nghệ như khai thác, tuyển khoáng, luyện kim, gia công kim loại, nâng hạ vận chuyển, cơ giới hoá, tự động hoá … cho các dây chuyền sản xuất của ngành luyện kim.
b. Nghiên cứu thiết kế các xưởng sửa chữa cơ khí, sửa chữa ôtô, kho bãi của các dây chuyền công nghệ tuyển khoáng, luyện kim.
c. Tham gia làm luận chứng kinh tế kĩ thuật, các đoàn công tác khảo sát, làm chuyên gia .v.v.
d. Giám sát chế tạo, lắp đặt, chạy thử và tham gia nghiệm thu các công trình và thiết bị.
e. Gia công chế tạo, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị theo đơn hàng.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5