• Phòng TKTB và Năng lượng (B3)

Một số hình ảnh hoạt động

Các thiết bị truyền thống vẫn tiếp tục được chế tạo cung cấp cho khách hàng

Máy Tuyển từ trung 2 trục chờ xuất xưởng
Thiết bị thông dụng được sử dụng nhiều trong tuyển tinh quặng ilmenit
 
Chế tạo vít xoắn - sản phẩm được tín nhiệm cao trên thị trường VN
 
Dây chuyền tuyển cát trắng ở Nha Trang, tháng 5/2016
 
Máy sàng rung

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5