Đại hội Công đoàn lần thứ XXI của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

Ngày 07 tháng 12 năm 2012 tại hội trường tầng 7 của Viện, Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (VIMLUKI) đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2012-2015. Tới dự Đại hội có ông Ngô Xuân Thạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Công thương Việt Nam, ông Hoàng Văn Khanh - Bí thư Đảng ủy kiêm Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, các đồng chí Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên công đoàn đang công tác tại các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim.

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015, thay mặt Ban thường vụ Công đoàn Ngành Công thương Việt Nam, ông Ngô Xuân Thạnh đã phát biểu biểu dương những thành tích trong hoạt động của công đoàn Viện nhiệm kỳ qua và gợi ý một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động Công đoàn để Đại hội nghiên cứu, thảo luận đưa vào định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời đã trao Bằng khen của Công đoàn ngành Công thương Việt Nam cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2010-2012.

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015 và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 7 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn đã họp ngay sau đó phân công phụ trách công tác cho các ủy viên và bầu đồng chí Bùi Xuân Bảng giữ chức chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim nhiệm kỳ 2012-2015. 
 
Một số hình ảnh của Đại hội


Ông Ngô Xuân Thạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Công thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội


Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015


Ông Ngô Xuân Thạnh thay mặt Công đoàn ngành Công thương trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoạt động công đoàn xuất sắcĐại diện Công đoàn ngành, Bí thư-Viện trưởng VIMLUKI và chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012  chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015
 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5