Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

 
Ngày 16/01/2017, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Viện. Đại diện Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội dự họp và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí đại diện cho các Ban thuộc Đảng ủy Khối.
Tại Hội nghị, đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Theo đó, trong năm 2016, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy Viện đã lãnh đạo Đảng bộ đã hoàn thành tốt mọi mặt công tác, hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Viện đều đạt kế hoạch đề ra, một số lĩnh vực hoàn thành xuất sắc, thu nhập của người lao động được nâng cao, nộp ngân sách vượt kế hoạch năm. Vai trò của Đảng ủy và các Chi bộ Đảng không ngừng được nâng cao. Công tác phát triển Đảng và giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng được thực hiện tốt. Chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ được nâng lên, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, Đảng viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã hết sức quan tâm, chỉ đạo đôn đốc, giúp đỡ các tổ chức đoàn thể triển khai hoạt động.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo nhận định đây là năm kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố bất ổn và khó lường, sẽ có tác động trực tiếp đến kinh tế trong nước, ngành khai khoáng và luyện kim trong nước nói chung và các lĩnh vực hoạt động của Viện nói riêng vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2017 cũng là năm Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Để hoàn thành các công tác, nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Báo cáo đã đề ra các giải pháp như: làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến, triển khai kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế của Viện đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; tiếp tục củng cố tổ chức đảng từ Đảng bộ Viện đến các chi bộ; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ đảng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các chi bộ; cơ cấu lại các chi bộ cho phù hợp với cơ cấu tổ chức của chính quyền; làm tốt công tác đào tạo để đảm bảo cơ cấu, chất lượng lao động của một Viện nghiên cứu về khoa học công nghệ, tránh nguy cơ tụt hậu; chỉ đạo các đoàn thể làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục, phát hiện và giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận. Trong đó, các ý kiến chủ yếu thống nhất với nội dung của bản Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ngoài ra, các ý kiến còn tập trung phân tích những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong công tác phát triển Đảng của năm 2016, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Sau phần tham luận, Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Xuân Bảng, Phó Bí thư Đảng ủy phổ biến các nội dung chủ yếu của Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Thay mặt Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy đã phát biểu biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Viện đã đạt được trong năm 2016, gợi ý một số nội dung cần nghiên cứu triển khai trong năm 2017. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh việc chỉ đạo tái cơ cấu và phát triển nguồn nhân lực để chủ động khi chuyển đổi hình thức hoạt động, phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới, Đảng bộ Viện cũng cần chú trọng thực hiện các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tập thể cán bộ đảng viên và người lao động. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã trao giấy khen cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016 cho Đảng bộ Viện.
Ban chấp hành Đảng bộ Viện cũng trao giấy khen cho 03 chi bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 05 chi bộ đạt tiêu chuẩn cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư BCH Đảng bộ Viện, cảm ơn những đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, đảng viên Viện trong năm vừa qua của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ Khối, đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Viện và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải thường xuyên quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, của các cấp ủy đảng cấp trên để thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị
 

 Đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
 

 Đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng chủ trì phần thảo luận, góp ý cho bản Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
  


 
Một số tham luận tại Hội nghị


 Đồng chí Bùi Xuân Bảng, Phó Bí thư Đảng ủy phổ biến những nội dung chính của Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"


 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy khen cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016 cho Đảng bộ Viện

 


 Ban chấp hành Đảng bộ Viện trao giấy khen cho các cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu
 
 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư BCH Đảng bộ Khối CN Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
  
Toàn cảnh Hội nghị

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5